DELA
Foto: Päivi Mattila

Alfågeln har bara kört 3 000 timmar efter senaste servicen