DELA
Foto: Jonas Edsvik

Äldsta föreningen ska läggas ner

Ålands äldsta förening, Mariehamns frivilliga brandkår grundad 1887, läggs ner.

Det beslutades vid föreningsmötet på tisdagen, även om en formalitet återstår. Enligt stadgarna måste nämligen ytterligare ett föreningsmöte hållas för att slutligt besluta om nedläggningen. Detta möte hålls den 29 augusti.

Istället bildas Stiftelsen MFBK som ska förvalta kårens medel med huvudsyfte att dela ut stipendier till exempelvis medlemmar i åländska brandkårer som gjort något speciellt eller till skolelever i Mariehamn, berättar styrelseordförande Henrik Lindqvist i ett pressmeddelande.

Kvarvarande tillgångar överläts till stiftelsen. En del förs till landskapsarkivet, en del till museer och en del säljs på auktion lördagen den 14 april.

– Kvar i stiftelsen blir enbart vissa veteranfordon; bilar och hästvagnar. Därtill kommer visst gammalt material att visas upp på Ålands Ömsesidiga försäkringsbolags kontor.