DELA

Ålänningarna handlar mer lokalt

Ålänningarna handlar mer hemma på Åland, det visar en undersökning som City Mariehamn låtit göra.

Åtminstone om man jämför med en liknande undersökning från 2013.
– Detta är väldigt positivt och orsaken är troligen det ökade och mångsidiga utbudet som finns på Åland. En annan faktor kan förstås vara en ökad medvetenhet när det gäller hållbarhet och vikten av att handla lokalt, skriver centrumledare Alexandra Walk-Liljeroos i ett pressmeddelande.

I undersökningen framfördes önskemål om någon större kedja i centrum. Men samtidigt lyftes ”det lilla, lokala och unika” som orsaker till att man handlar lokalt.
I svaren efterlystes, som alltid, mera öppet på kvällarna.
– Öppettider är ett ständigt diskussionsämne, inte bara här på Åland utan också i andra stadscentra. Det vi på Åland behöver komma ihåg är att i jämförelse med andra mindre städer är öppettiderna i Mariehamn bra. Vi som jobbar med detta behöver dock vara lyhörda för vad kunderna och besökarna vill ha och därför behöver frågan behandlas med jämna mellanrum, skriver Alexandra Walk-Liljeroos.

Deltagarna var nöjda med parkeringssituationen i centrala Mariehamn, medan bättre cykelvägar samt platser där man kan umgås fritt efterlystes.

Undersökningen har gjorts av studerande från företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland på uppdrag av City Mariehamn. Den genomfördes 9-16 november och 209 personer deltog.

Anna Björkroos