DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åländska unga på kyrkodagar

I helgen deltog nio delegater från fem olika åländska församlingar i Ungdomens kyrkodagar.
– Diskussionerna var livliga och intressanta och flera av de åländska delegaterna var upp i talarstolen. Temat i år var ” Jag har något att berätta” och de som delade sin berättelse var biskop Björn Vikström, Karin Erlandsson och Alarik Mård. Alarik har växt upp med en cpskada och han berättade om hur han handskats med det, berättar Sonja Winé, ungdomsarbetsledare i Jomala församling.

Kyrkodagarna hölls på stiftets kursgård Lärkkulla i Karis med cirka 120 delegater i åldern 15–30 år från hela Borgå stift.

– På UK får ungdomarna möjlighet att diskutera för dem viktiga kyrkliga frågor. Ungdomar eller anställda vid kyrkostyrelsen skickar in initiativ eller motioner som sen bearbetas i utskott och sedan tas till plenum. Besluten skickas sedan vidare till olika instanser som domkapitlet, kyrkostyrelsen eller kyrkomötet, berättar Winé.

Bland motionerna kan nämnas ”Minska klimatpåverkan genom hållbar klädkonsumtion” och ”Ge svenskspråkiga bättre möjligheter till internationellt utbyte”, och bland initiativen till diskussionen fanns ”Att förebygga och bemöta sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkliga sammanhang” och ”Varför intresserar inte arbete inom kyrkan?”.

Åländska Wilhelmina Nyback medverkade i en soffdiskussion på temat ”Vad får oss att hoppas? – Ett personligt samtal om hurdan värld vi lämnar över till nästa generation”. Även biskopen var med i det samtalet.