DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åländska honungsbin fortfarande varroafria

Åländska honungsbin är fortsättningsvis varroafria. Åland har nu i sex år officiellt klassats som en varroafri zon av EU.

Varroa är ett kvalster som sprider sig snabbt bland honungsbin. Provresultaten från Livsmedelsverket i Finland visar positiva nyheter.

– Vi är fortfarande tack och lov negativa och får behålla vår status, säger landskapsregerings veterinär Mohammad Jaber Alipour.

EU-kommissionen utmärkte Åland fri från varroa redan 2013.

– Varje år måste vi göra provtagningar för att bevisa att vi fortfarande är varroafria.

Provtagningarna tas när sommaren är som varmast. Totalt har 66 000 åländska bin skickats till Finlands referenslaboratorium i Kuopio.

– Från 25 bigårdar har 220 prover tagits i år, säger Mohammad Jaber Alipour.

Ett prov innehåller 300 levande bin som fryses ner och levereras till labbet. EU är noga med reglementen.

– Eftersom vi är varroafria är det förbjudet att ta in bin eller yngel från andra områden inom EU, säger han.

På Åland är riskzonerna främst hamnar och flygplatser. Sannolikheten är högre att kvalstret påträffas där.

– Eftersom de inte kan flyga över vatten måste de komma antingen med en väska eller gods, säger Mohammad Jaber Alipour.

Prover tas från alla de bigårdar som ligger inom en fem kilometers radie runt hamnarna eller flygplatsen. Från tio procent av de resterande åländska bigårdarna tas stickprov.

Utöver Åland är ön Isle of Man, som hör till Storbritannien, också klassad som en varroafrizon av EU-kommissionen.

– De är stolta över sina bin. Om man inte har registrerat sina bin blir det 6 000 euro i böter, säger Yngve Påvall, ordförande för Ålands biodlarförening.