DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen<07_Bildrubrik>FACKBASAR Akava-Åland och takorganisationen i riket möttes i går för att diskutera aktuella frågor med varandra och landskapsregeringen. Från vänster Akava-Ålands ordförande Suné Alén, föhandlingschef Maria Hagman och centralorganisationen Akavas ordförande Sture Fjäder.

Åländsk framtidsidé exporteras till riket

Åländska Akava vill ha en dialog mellan facket och landskapet om framtidens arbetsmarknad.

Det inspirerar till ett motsvarande förslag på riksplanet.
– Vi inom Akava-Åland har en syn på hur man genom att styra satsningarna på utbildning kan påverka den framtida utvecklingen på Åland, säger organisationens ordförande Sune Alén.

– Det handlar om att se vilka möjligheter som finns inom viktiga sektorer, vi har till exempel kunskap på Åland för att kunna bli världsbäst på att utveckla delar av sjöfarten. Vi ser också vikten av att ha siktet inställt på sjuåringen som börjar skolan, vi vet att satsningar där ger resultat i längden.

Alén vill nu att Akava-Åland diskuterar framtiden tillsammans med landskapsregeringen. En hållbar framtid, sett ur arbetsmarknadens perspektiv.

– Vi vill ha en dialog som tittar längre än den budget man ser framför sig just här och nu. En dialog om helhetsbilden som förhoppningsvis resulterar i en gemensam syn på framtiden. Vi måste också fråga oss om vi använder dem kompetens som finns på Åland i dag på rätt sätt.

Sune Alén lade fram sina tankar då han tillsammans med Akava-Ålands förhandlingschef Maria Hagman och centralorganisationen Akavas ordförande i Finland, Sture Fjäder, besökte landskapsregeringen i går.

Idén fick Fjäder att tända och på presskonferensen efteråt meddelade han att han tänker föra fram ett motsvarande förslag i riket.

– Det är ju precis det som skulle behövas. I stället för att tjafsa borde alla branscher – facken, näringslivet och regeringen - föra en gemensam dialog om vad vi ska satsa på för att förbättra sysselsättningen och få Finland ut ur krisen. Det skulle ju alla vinna på.