DELA
Foto: Arkiv Jonas Edsvik

Ålandsbanken går mot ett nytt rekordår – och planerar att betala ut dividend efter nyår

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 12 procent till 10,7 miljoner euro (9,5). Efter avskrivningar handlar det om 8,5 miljoner euro (7,6). Hittills i år handlar det om en resultatökning hänförligt till aktieägarna med 14 procent till
21,7 miljoner euro (19,1). Det här framgår ur dagens börsmeddelande.

Ålandsbanken fortsätter att flytta fram sina positioner, trots den osäkerhet som råder i vår omvärld. Våra framflyttade positioner gör att vi detta kvartal kan redovisa vårt bästa rörelseresultat någonsin, 10,7 miljoner euro. Våra affärsvolymer, aktivt förvaltat kapital, inlåning och utlåning, har samtliga nått nya högsta noteringar tack vare fortsatt inflöde av nya kunder”, säger vd Peter Wiklöf i börsmeddelandet.

Ålandsbankens styrelse konstaterar också att resultatet för år 2019 samt prognosen för år 2020 sammantaget gör att bankens dividendutbetalningsförmåga är betydligt större än under tidigare år.

Därför avser styrelsen att den 1 januari 2021 fatta beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019 i enlighet med den fullmakt som styrelsen fick av bolagsstämman. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen planeras till tisdagen den 5 januari 2021. Dividenden planeras att erläggas tidigast tisdagen den 12 januari 2021.

Vår tro är att vi resultatmässigt är på väg mot ett årsresultat som är bättre eller väsentligt bättre än 2019 års rekordresultat om 33,2 miljoner euro. Jag kan med glädje konstatera att det finns en fortsatt god efterfrågan på den relationsbank vi önskar vara och att vi har en personal som, trots pandemins försvårande omständigheter, klarar av att leverera den”, säger Peter Wiklöf.

Björn Nylund

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp