DELA
Foto: Stefan Öhberg
En sämre konjunktur för sågat virke påverkade omsättningen och resultatet negativt medan högre priser på cellulosaflis och bioenergi hade en positiv inverkan för Ålands skogsindustrier.

Ålands Skogsindustriers bokslut: Större omsättning, lägre vinst

Ålands Skogsindustrier Ab:s styrelse har den 23 februari 2024 godkänt bokslutet för 2023 och bolagets revisor har avgivit sin revisionsberättelse. En sämre konjunktur för sågat virke påverkade omsättningen och resultatet negativt medan högre priser på cellulosaflis och bioenergi hade en positiv inverkan. Vinsten slutade på 1,47 miljoner euro.