DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Idag fick Åland en ny filmstrategi

”Åland ska uppfattas som en attraktiv, dynamisk och innovativ filmregion år 2027″. Det är visionen för Film-Åland där man vill prioritera hållbara inspelningar.
Minister Tony Asumaa har i dag klubbat en filmstrategi för Åland och nya kriterier för produktionsstöd inklusive en helt ny produktionsrabatt. Stöd kan beviljas som en toppfinansiering på högst 5-10 procent av godtagbara kostnader, maximalt 100 000 euro.

Syftet med produktionsstödet är att ”stöda filmkonsten samt att öka antalet inspelningar av långfilm, dokumentärer och övrig icke kommersiell film på Åland för att med det bidra till en ökad stimulans av det lokala näringslivet.”

– Filmproduktion är en viktig näring i hela världen. Investeringar i filmproduktioner stimulerar näringslivet, skapar arbetstillfällen och gynnar turisminriktad marknadsföring, skriver landskapsregeringen i ett pressutskick.