DELA
Foto: Oliver Nyholm

Ålands gymnasium ska utvärderas

Ålands landskapsregering begär in offert på utvärdering av Ålands gymnasium från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Landskapet vill att gymnasiereformens inverkan på studerandes och lärares arbetsmiljö ska utvärderas. Också de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas i projektet. Utvärderingen ska komplettera en verksamhetsgranskning från 2015 som gjordes i samarbete med Åbo Akademi. I utvärderingen ska också den gymnasiala sjöfartsutbildningen på Högskolan på Åland ingå.

Utvärderingen ska vara genomförd och avrapporterad inom juni 2017. (jo)