DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>PROVOKATÖR Axel Jonsson och Ålands Framtid driver trots allt den politiska linjen att Åland ska bli självständigt. Att provocera fram sämre relationer med riket kan hjälpa hans agenda.

Ålands Framtid: Inled självständighetsprocess

Ålands framtid reagerar starkt mot regeringens Sipiläs lagförslag om att klumpsumman ska sänkas från 0,45 procent av statens intäkter till 0,34 procent.

I ett pressmeddelande meddelar partiet att det anser att lagtinget omedelbart bör ge regeringen i uppdrag att åka till Helsingfors och inleda förhandlingar om en självständighetsprocess och notifiera det internationella samfundet om saken.

Brevet är signerat av partiets ordförande Axel Jonsson.

Partiet skriver att det nu står svart på vitt att Finlands regering helt utan dialog med Åland ensidigt vill lagstifta om en ändring av klumpsumman som är den viktigaste finansieringskällan för den åländska välfärden.

– Det bekräftar med all tydlighet att Finland saknar såväl intresse som respekt för Ålands möjlighet att utvecklas som en del av den gemensamma staten. Det svenska språkets ställning nedmonteras i rasande takt, överenskommelser och handslag om vindkraft och utvecklad ekonomisk politik bryts öppet och likgiltigt, och nu ska vi dessutom tvingas bli av med en stor del av våra surt förvärvade skattemedel. Åland har inte längre råd att underkasta sig det finska enväldet där vår internationellt garanterade rätt till språk, kultur och självstyre medvetet ignoreras.

Läs mer om sänkningen av klumpsumman här:

Radikal sänkning av klumpsumman föreslås

Mats Löfström: Förtroendet har nått en ny bottennivå

Ledare: Byxorna nere &ndash; igen