DELA
Foto: Stefan Öhberg

Alandicavägg får ny röd färg

Ytan på kongress- och kulturhuset Alandicas fasad mot söder har släppt.

Reparationen som inletts nu slutförs i vår.
Landskapsägda Alandica stod klart 2009 med Ålands bygg som entreprenör. Garantitiden har gått ut men landskapsregeringen har kommit överens med Ålands bygg om att ta hälften var av kostnaderna för fasadreparationen.

– Det är möjligt tack vare goodwill från Ålands byggs sida, säger Jan Manselin som är biträdande ingenjör på landskapets fastighetsverk.

Samtidigt görs några mindre reparationer på nedre kanten på husets västra och norra sidor. Putsarna är i princip klara och ställningarna plockas snart bort. Men arbetet slutförs nästa år.

– Det har varit svårt att hitta exakt rätt färg på den röda putsen så nu sätts provisorisk färg på. Den ser röd ut men är inte exakt likadan som den gamla.

I vår ska den rätta färgen finnas på plats.

– Då sprutas den på i två lager från skylift för att få en jämn yta, säger Jan Manselin.