DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Alandia måste sälja centrumhus

Landskapsregeringen avslår Alandiabolagens ansökan om jordförvärvstillstånd för flera fastigheter i stan, bland annat Nordeahuset i hörnet Torggatan-Norragatan.
Om Alandia inte säljer dem inom sex månader kan de bjudas ut på auktion.