DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Åland skulle tjäna på utvidgad självstyrelse”

Åland skulle tjäna på utvidgad självstyre, menar professorn i statskunskap Jan Sundberg.
Men i riket är man missunnsam.

– Det går ju så bra för Åland – varför skulle man vilja att det skulle gå ännu bättre? Jag tror man tänker på det sättet, säger han.
Det blev trångt i lokalen när Jan Sundberg utgående från ett pågående forskningsprojekt föreläste om den åländska självstyrelsens kvaliteter. Lunchseminariet, som arrangerades av Ålands fredsinstitut, lockade både politiker, ledande tjänstemän och mången annan intresserad.

En betydande del av föredraget ägnades åt frågan om huruvida Ålands småskalighet påverkar det politiska styrets kvalitet. Enligt Sundberg finns klara fördelar med att politiker och tjänstemän ”mer eller mindre sitter i samma hus”. Det korta avståndet mellan väljare och valda underlättar i sin tur då politiska beslut ska förverkligas.

– Om någonting ogillas kan allmänheten få direktkontakt med ministrar. Sådant förekommer inte hos staten eller i de stora kommunerna i Finland, säger han.

Avigsidan med småskaligheten kan vara brist på specialkompetens men också det, menar Sundberg, hanterar Åland väl.

– Det finns en öppenhet för att lära sig och ta för sig och en flexibilitet med att röra sig inom sektorförvaltningen. Folk känner varandra och vad jag förstår fungerar det naturligt i den åländska förvaltningen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!