DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland nonchalerat i ny rådgivningslag

Riksregeringen har överlämnat ett lagförslag om ekonomisk rådgivning till riksdagen.

Utan att först höra Åland.
Enligt självstyrelselagen ska Åland alltid höras om man i riket stiftar lagar som är av ”särskild betydelse” för ålänningarna. Men den paragrafen har riksregeringen nonchalerat då man tagit fram ett lagförslag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) är vass i tonen i det utlåtande landskapet nu skickar till riksdagens lagutskott och näringsutskott.

– Landskapsregeringen konstaterar att man inte har beretts möjlighet att yttra sig över propositionen, även om förslaget har särskild betydelse för landskapet, eftersom förslaget påverkar personer på Åland och deras tillgång till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning på svenska, skriver landskapet.

Enligt lagförslaget ska den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överföras från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Styrningen av och tillsynen över tjänsterna flyttas från konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet.

Landskapet kräver nu garantier för att åländska ärenden också i fortsättningen sköts på Åland och för att all information och all service som ges av staten ska vara på svenska.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!