DELA

”Åland ligger i framkant”

Om det ska gå att ”brända” en produkt någonstans i Finland, så är det på Åland. Det konstaterar SLC:s ordförande Holger Falk.

– Lyckas inte ni, så gör inte vi det heller.
Åland har alla förutsättningar för att marknadsföra och skapa ringar på vattnet med sin autentiska och lokala produktion. Det tycker Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds styrelse som i dagarna två gjort studiebesök på Åland. De har bland annat bekantat sig med ÅCA, Trädgårdshallen och Marskogens lamm.

– Åland har alla förutsättningar med sin speciella historia, kultur och bra anseende. Åland ligger bra i spetsen med till exempel skördefesten, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg som förundrades över att Marskogen får 6.000 besökare på Skördefesten.

– Det är nyttiga saker för oss som representanter för jordbrukarna att se sätt att få förbättrad lönsamhet.

På Marskogens Lamm fick styrelsemedlemmarna en rundtur i lokalerna och smakprov på produkterna.

– Det är intressant att se hur man kan livnära sig på en mindre gård. Det är viktigt att ha förädling nära och det är en fördel att ha en viss närhet till marknaden, säger styrelseordförande Holger Falck.

Slakteri nödvändigt

– Det är viktigt att bli påmind om att det finns företag som lyckas och att det finns en hel del vi producenter kan gör för att förstärka vår ställning på marknaden, säger styrelsemedlemmen Thomas Blomqvist.

Med tanke på att Marskogens Lamm låter slakta alla sina djur hos Dahlmans för att sedan vidareförädla dem på gården, var det även ofrånkomligt att den senaste köttkrisen skulle komma på tal.

– Vi är väldigt nöjda med Dahlmans och skulle bli strandsatta om de skulle sluta, säger Ann Sundberg.