DELA

Åland klarar sig bra i nordisk jämförelse

Åland har nästhögst potential av landsbygdsregionerna i Norden, visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet. Endast Suðurnes i Island får bättre siffror. Om man jämför med alla regioner i Finland ligger Åland på andra plats efter Helsingfors-Nyland och är med klar marginal bästa landsbygdsregion.
Åland klarar sig bra jämfört med resten av Finland tack vare bland annat hög sysselsättning och befolkningstillväxt.

Många finländska regioner har stora problem enligt rapporten. På listan över alla 74 nordiska regioner besitter finländska regioner de 13 sista platserna. Sämst på listan är Kajanaland. Högst på listan finns Stockholm. Åland är trettonde.

Rapportens övergripande slutsatser är att både arbetsmarknaden och ekonomin är bättre än EU-genomsnittet. Norden är även relativt bra på locka utländska investeringar. Samtidigt finns det vissa grunder till oro – befolkningen åldras trots invandring och inflyttningen koncentreras kring de stora städerna. Men Åland klarar sig relativt bra även när det gäller demografisk utveckling bland annat på grund av inflyttning.

Rapporten State of the Nordic Region samlar data från hela Norden om bland annat ekonomi, demografi, sysselsättning och utbildning. Rapporten ges ut vartannat år. Rapporten tar inte ställning till kvalitativa faktorer som hur nöjda invånarna är med sina liv.

Dan Helenius

redaktion@nyan.ax