DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland kan stå utan rättsgrund för smittskydd

Finlands reform av social- och hälsovården kräver en stor mängd lagändringar i Finland och även en ändring av självstyrelselagen. Enligt det förslag som Justitieministeriet skickat på remiss skulle Åland stå utan rättsgrund för smittskydd i minst ett halvt års tid.