DELA

ÅLAND GALLUP: Vem vill du se som ny president?

Vem röstar du på i presidentvalet? Är du nöjd med lantrådet Katrin Sjögrens val av regeringspartners? Har du berörts av kaoset i skärgårdstrafiken den senaste tiden? Nu är det åter dags för Åland Gallup – med tre högaktuella frågor. Den här gången även med en ny, enklare tekniklösning. KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA

Sedan starten 2018 har Åland Gallup använt en tekniklösning som utgått från deltagares Facebookkonto. På grund av teknikförändringar – och att allt färre i dag använder Facebook – har Mats Adamczak, som administrerar Åland Gallup, gått in för en helt ny identifieringslösning med hjälp av mobilnummer.

Den som vill delta i gallupen ska skriva in sitt mobilnummer för att få en verifieringskod via sms, med hjälp av koden loggar man in och deltar i gallupen. Det är gratis att delta och alla är anonyma. Läs mer om hur du deltar i faktarutan här intill. Det är enkelt att delta både med mobil, platta och dator.

Foto: Stefan Ohberg
Mats Adamczak, som står bakom Åland Gallup, är nöjd med den nya identifieringslösningen för gallupen, som är enklare att använda och helt frikopplad från Facebook.

 

Vem får delta och hur kan du hindra att obehöriga deltar i gallupen?

– Nu blir det svårare att hindra obehöriga att delta eftersom jag inte kan kontrollera vem som använder telefonnumret, men i dag är telefonnummer nästan en personhandling så därför bedömer vi att det här är tillräckligt säkert, säger Mats Adamczak.

Han tror inte att intresset utanför Åland för att störa den här typen av opinionsundersökning är så stort.

– Om det ändå skulle hända kommer det märkas i resultatet och då kan man ta ställning till det då, säger han.

Gallupen riktar sig till alla som bor på Åland eller har rösträtt i lagtingsvalet. Enligt Mats Adamczak är det så få som kan delta flera gånger, genom att till exempel ha tillgång till flera mobiler, att det inte får någon praktisk betydelse för resultatet.

Nästa steg i säkerhet vore att övergå till liknande identifieringslösning som exempelvis banker använder, men det skulle skapa en hög kostnad och det finns ingen orsak till att kräva en så hög säkerhetsnivå, anser Mats Adamczak.

Helt anonymt

– På det är sättet har vi framtidssäkrat Åland Gallup och vi kan fortfarande garantera alla deltagare anonymitet.

Mobilnumret och deltagarnas svar kopplas nämligen inte ihop, utan uppgifterna sparas i två separata databaser med hjälp av en köpt tjänst.

Presidentval

I januari månads Åland Gallup finns tre frågor, som alla ställs av Nya Åland. Den första gäller vem man röstar på i presidentvalet som hålls den 28 januari. I valet finns nio kandidater.

Sedan den senaste gallupen gjordes i oktober förra året har Åland fått en ny landskapsregering. Nya Åland frågar om du är nöjd med sammansättningen av den nya regeringen?

Svarsalternativen är:

– Ja, det blev bra med Liberalerna, Centern och Socialdemokraterna.

– Nej, det borde ha varit Liberalerna, Centern och Moderaterna.

– Nej, det borde ha varit Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna.

– Nej, det borde ha varit en annan kombination.

– Kan inte ta ställning.

Skärgårdstrafiken

Nya Ålands tredje fråga gäller skärgårdstrafiken, som senaste veckorna drabbats av stora trafikstörningar. Frågan lyder om du berörts av senaste tidens problem?

Svarsalternativen är:

– Ja, jag har inte kunnat ta mig till/från hem/jobb/skola som planerat.

– Ja, jag fick ändra mina fritidsplaner.

– Inte direkt, men jag är upprörd å andras vägnar.

– Nej, jag berörs inte.

– Jag kan inte ta ställning.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.

Alternativen är de sex partier som i dag finns representerade i lagtinget, men även de två partier, Ålands framtid och Åländsk demokrati, som tappade sin representation i lagtinget, eftersom de ännu finns representerat på kommunal nivå eller sagt att de hoppas ställa upp i nästa val.

Åland Gallup är öppen fram till midnatt på söndag.

Det här är Åland Gallup

Man hittar gallupen via QR-koden, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups hemsida och Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst. Mobilnumret och svaret sparas i två separata databaser som gör att ingen kan koppla ett svar till ett visst mobilnummer.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018.

Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den. Deltagarna identifieras med hjälp av mobilnummer, vilket gör att det bara går att delta en gång per mobil. Alla svar är anonyma, eftersom svaret inte går att koppla till ett visst mobilnummer eftersom mobilnummer och svar sparas i två separata databaser med hjälp av en tjänst.

Deltagare lockas att delta genom att de får säga sin åsikt i aktuella frågor. Målsättningen i varje gallup är att ha flera frågor som attraherar olika grupper i samhället. Gallupen får synlighet i Nya Ålands olika kanaler, men även genom den grupp som prenumererar på gallupen samt i Facebookgrupper.

Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad (enligt de faktorer som svaren viktas på).

Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.