DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland bra klimatexempel i EU

Åland ligger i framkant i EU när det kommer till klimatfrågan.

I flera år har man lobbat för att göra EU:s klimatstrategi så ambitiös som möjligt.
EU-kommissionen släppte i förra veckan ett så kallat reflektionspapper där man fastslår EU:s enhetliga strategi för hur man ska uppnå FN:s hållbarhetsmål och klimatmålen i Parisavtalet.

– Vi har lobbat för det här i två år nu, att få det här dokumentet att vara så ambitiöst som möjligt, säger Julia Lindholm, Ålands specialrådgivare i Bryssel.

Bland annat ska den inre marknaden och jordbrukspolitiken vara klimatvänliga. I dokumentet betonas vikten av att förflytta sig från linjär till cirkulär ekonomi. Unionens energi, byggnader och rörlighet ska också framtidssäkras.

Landskapsregeringens hållbarhetsagenda har man lyft upp i Bryssel för att visa att Åland är ett bra exempel. Julia Lindholm säger att Åland ligger ”väldigt i framkant”, eftersom strategierna också omsätts i praktiken.

Läs mer i måndagens Nya Åland!