DELA

Åland blir testområde för vätgasfordon

Energiföretaget OX2 har tecknat ett ömsesidigt avtal med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon. Det skriver OX2 Åland i ett pressmeddelande.

Vätgasstationen planeras stå klar år 2024 i anslutning till OX2:s solkraftspark.

– Det är enormt kul att ingå detta samarbete med Hyundai som är en av de fordonstillverkare som kommit absolut längst på vätgasutveckling. Åland är som gjort för ett pilotområde och där vår planerade vätgasstation i Energiparken blir grunden. Stationen är både geografiskt välplacerad samt att vi hoppas kunna erbjuda lägre kostnad för framdrift än de motsvarande priserna på bensin och diesel idag. Den åländska fordonsparken står för en betydande del av det åländska CO2 utsläppet, där vi hoppas detta samarbete kommer hjälpa Åland att nå de CO2 mål som satts upp för 2035, säger Anders Wiklund, Country Manager för OX2 på Åland i pressmeddelandet.