DELA

Aktia köper Alandias livförsäkringar

Det åländska försäkringsbolaget Alandia säljer sina livförsäkringar till Aktia. Försäljningen är en del av Alandias renodling av sin verksamhet. Försäkringarna har i praktiken redan länge skötts av Aktia.
– Det är helt odramatiskt, säger Tony Karlström, vd för Alandia försäkring.