DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS vill ha träningscenter för akutvård

Åland kan få ett träningscenter med fokus på akutsjukvård.

Underlag för ett sådant beslut ingår i ÅHS verksamhetsplan för 2018.
Akuten utredde i fjol förutsättningarna för ett kliniskt träningscenter inom ÅHS. I år ska en rapport om de ekonomiska förutsättningarna presenteras för styrelsen. Det finns en efterfrågan på välorganiserade kurser inom akutmedicin i Sverige och Finland.

På operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken ska omhändertagandet av nyopererade utvecklas och omfatta hela verksamheten. Förbättringsarbetet på uppvakningsavdelningen inleddes 2016. Där omfattar vården övervakning, smärtlindring, förebyggande av illamående, vätsketillförsel och allmän omvårdnad. Sängarna står så tätt att personalen måste kommunicera på ett sätt som inte hotar patientens integritet.

På Hälsocentralen är bara sex av femton tjänster tillsatta med ordinarie personal. Omfattande rekryteringsaktiviteter och omfördelning av arbetsuppgifter förbereds.

Inom primärvården startas i år projektet ”Direkt fysioterapi” för att patienter med problem i stöd- och rörelseorganen ska få bästa möjliga vård i rätt tid. Snabb vård kan förhindra kroniska problem och minska sjukskrivningstider.

Läs mer om verksamhetsplanen måndagens Nya Åland!