DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS under snittet i trivsel

Välbefinnandet på arbetet inom ÅHS ligger något under medelnivån för liknande organisationer, enligt ett pressmeddelande från ÅHS. Det framgår i en KivaQ-enkät som ÅHS genomfört för att mäta och utveckla personalens trivsel och välbefinnande. Resultatet visar också på var det kan finnas förbättringsmöjligheter.

ÅHS fick enligt undersökningen 7,48 i KivaQ-index på en tiogradig skala. Index låg något under medelnivån beträffande chefskap samt möjlighet att påverka sitt arbete. Däremot fick ÅHS ett högre index än liknande organisatoner gällande hur bestående man upplever sitt arbete och hur bra man behärskar sitt arbete.

Samtliga medarbetare inom ÅHS ska få ta del av resultatet, vilket arbetsgruppen för arbetsvälbefinnandet och ledningsgruppen redan fått. Nästa steg är att enkätens resultat delges respektive berörd klinik, såväl till klinikledning som personal.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!