DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS smittspårare får beredskapsersättning

Personal i ÅHS smittspårningsgrupp ska få beredskapsersättning från årsskiftet.
ÅHS styrelse omdisponerar drygt 267 000 euro för att täcka merkostnader för pandemiarbetet det första halvåret 2021.