DELA
Foto: Erkki Santamala
Ombudsmannamyndigheten redogör för att man emottagit ett flertal frågor och missnöjen om fertilitetsbehandlingar inom ÅHS.

ÅHS ska ändra sina riktlinjer 2022

Ett flertal frågor och missnöjen om den åländska fertilitetsvården har inkommit till patientombudsmannen under 2020 och 2021. På ÅHS senaste styrelsemöte konstaterade man att nya riktlinjer behövs.