DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS-personal ska få info först

ÅHS styrelse byter mötestid för att göra personalen mer delaktig.
ÅHS styrelse har beslutat att flytta sina möten till morgonen på fredagar. Det är ett led i arbetet med att stärka personalens delaktighet. Tills nu har man haft svårt att hinna ge informationen till de anställda före den blir offentlig.

– Hittills har vi haft möten kockan 12 på fredagar men i stället ska vi testa hur det fungerar att börja redan klockan 9. Då blir vi klara i tid för att informera personalen om våra beslut redan samma dag. Personalen ska få informationen först, säger styrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson.

Det var läkaren Mogens Lindén i egenskap av personalrepresentant i ÅHS samarbetskommitté som lämnade in en skrivelse om personalens möjligheter till medinflytande till styrelsen.

I den pekar han på brister i att styrelsens föredragningslista inte blir offentlig före mötena. Dessutom menar han att personalrepresentanter exkluderas från insyn och möjligheter att påverka.

Han kritiserar också att styrelsen inte har någon personalrepresentant som har rätt att närvara och yttra sig vid mötena.