DELA
Foto: Jonas Edsvik

Legionellasmitta misstänks på sjukhuset – ÅHS håller presskonferens

Provtagningar visar att det preliminärt finns legionella-smitta i en del av sjukhuset, det framkom på presskonferensen som hölls med start klockan 16.

Man har tagit vattenprover i sjukhusets medicinavdelning som visar på förhöjda värden. ÅHS informerades genast av Fastighetsverket och man vidtar åtgärder för att trygga patientsäkerheten. I nuläget finns inte några kända fall av smitta.

Har man varit inlagd på ÅHS de senaste 10 dagarna och upplever symptom bör man åka och göra en provtagning.

Enligt den svenska vårdguiden 1177 är legionella en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie som kan finnas i stillastående vatten. Man kan smittas av bakterien via vattenanläggningar, pooler och duschar. De kan också finnas i jord. Bakterien kan ge upphov till influensasymptom och kan leda till allvarlig lunginflammation. Legionella smittar inte mellan människor.