DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vårdpersonal på ÅHS varnar för sparföljder

Sämre patientsäkerhet och större fara för multiresistenta bakterier.

Det blir enligt personalen på ÅHS medicinavdelning följden om ledningens förslag till inbesparingar förverkligas.
I dag möts styrelsen för ÅHS för att diskutera budgeten och då framför allt hur man ska lyckas med landskapets sparkrav på 2 miljoner euro.

Ett av förslagen som beslutsfattarna ska ta ställning till är att stänga en modul på medicinavdelningen. Antalet vårdplatser skulle minska från dagens 30 till 20 och det skulle göra det möjligt att minska personalen med 10-12 sköterskor och spara 600 000 euro.

Oron inför framtiden är stor på avdelningen och då handlar det inte om risken att förlora jobbet. Läkarna har gjort en konsekvensbedömning av följderna av förslaget, följder som enligt dem kan bli påtagliga och det har också skickats skrivelser från avdelningen till styrelsen i hopp om att kunna påverka beslutsfattarna.

Skrivelserna är inte offentliga men i dagens Nya Åland publiceras en insändare från vårdpersonalen. Budskapet i den är tydligt: Sparförslaget medför en betydande försämring för patientsäkerheten.

– Våra 30 platser behövs, vi har under hela sommaren bara haft fyra eller fem dagar då 20 platser skulle ha räckt till, säger avdelningsskötare Irmeli Eriksson.

Tanken bakom färre platser är att man i stället ska kunna lägga patienter på avdelningar där det för tillfället råkar finnas lediga bäddar.

– Utredningar i Sverige visar att satellitpatienter får sämre vård. Det finns inte längre i dag läkare eller sjukskötare som har allroundkunskap, alla är specialiserade. Andra avdelningar på sjukhuset har inte samma typ av kunskap eller utrustning som vi.

Eriksson ger ett exempel på vad förslaget kan leda till: Akutavdelningen får en natt in ett fall som kräver hjärtövervakning men alla de platser som finns är redan upptagna. Då måste man man först hitta en avdelning där det finns en ledig bädd och sedan väcka någon annan patient som kan flyttas dit.

Ett annat alternativ är bäddar i korridoren men det leder i sin tur till ökad risk för multiresistenta bakterier.

ÅHS har under flera år försökt få ner de höga kostnaderna för patienter som får vård utanför Åland. Ett sätt är att ta hem dem till Åland tidigare. Många av patienterna hör hemma på medicinska avdelningen och skulle de hamna i korridoren skulle bakterierisken öka ytterligare.

– Förslaget innebär att vi förlorar dagens goda möjligheter att isolera en patient. Vi hade stora problem tidigare och kämpade för att få den tillbyggnad som vi har i dag, förslaget är en klar tillbakagång.

Flera av avdelningens patienter i dag är äldre personer som lider av många sjukdomar samtidigt och som därför kräver medicinskt kunnig personal.

– De äldre blir bara fler, de kommer att drabbas mest.

– För att kunna möta framtidens sjukvård så måste hälso- och sjukvårdssystemet reformeras för att bli mera effektivt och hållbart. Men det gör man inte genom att kortsiktigt stirra sig blind på det man kan spara genom att stänga en modul på medicinavdelningen, skriver personalen i sin insändare.