DELA
Foto: Stefan Öhberg

ÅHS följer inte lagen

Ambulansverksamheten på Åland har ingen laglig grund, den borde ha EU-upphandlats redan för länge sedan.

– Vi avser att göra det, säger ÅHS-direktören Katarina Dahlman.
Enligt upphandlingslagen ska social- och hälsovårdstjänster som överskrider ett värde på 100 000 euro EU-upphandlas. Det gäller bland annat för ambulansverksamheten på Åland som årligen kostar cirka en miljon euro. Men någon upphandling har inte gjorts, i stället sköts verksamheten enligt ett drygt 20 år gammalt avtal mellan ÅHS och Mariehamns stad.

ÅHS direktör Katarina Dahlman är medveten om att ambulansverksamheten borde upphandlas men säger att deras upphandlingsenhet har svårt att hinna med.

– Då det gäller upphandling av varor så har vi lång erfarenhet men däremot har vi inte kommit lika långt då det gäller tjänsteupphandlingar. Ambulansavtalet har ett förmånligt upplägg för ÅHS eftersom avtalsparterna kan dela på bemanningen under alla dygnets timmar. Samarbetet fungerar bra och vi gör bedömningen att en upphandling inte resulterar i ett billigare avtal, säger hon.

– Enligt lag ska vi upphandla och vi avser att göra det. Vi håller för tillfället på med helikopterupphandlingen som är en omfattande och komplicerad upphandling.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!