DELA
Foto: Carolina Juselius

630 000 euro till integrationskurser

Ålands medborgarinstitut, Medis, får drygt 630 000 euro för Flex-in – ett nätbaserat integrationsprojekt för inflyttade.
Flex-in ska bland annat producera nätbaserat kursmaterial i svenska för inflyttade, nätbaserat studiematerial om Åland och det åländska samhället samt övningsmaterial för uttal och språkstrukturer.

Projektet finansieras till hälften av Europeiska socialfonden och till hälften av landskapsregeringen.

Läs mera om Flex-in i papperstidningen imorgon.