DELA
Foto: Erkki Santamala

600 miljoner till rederierna

Riksregeringen har idag avslutat förhandlingarna om de ekonomiska ramarna samt den andra tilläggsbudgeten som ges till riksdagen i morgon för att underlätta i coronakrisen.
Där finns nu 600 miljoner euro i lånegarantier för rederier.

– Det här är en oerhört viktig sak för att hjälpa rederierna över svackan, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Gällande sänkningen av farledsavgifterna är beslutet ännu inte fattat. Tanken har aldrig varit att de skulle varit med i den andra tilläggsbudgeten, men det har varit öppet när regeringen ska ta ställning i den frågan.

– Min förhoppning är att slopande av farledsavgifterna kommer i den tredje tilläggsbudgeten om några veckor. Jag jobbar aktivt för den saken och arbetet framskrider i positiv anda även om några formella beslut ännu inte är fattade, säger Löfström

Regeringen har också enats om flera andra satsningar. Finansieringen via Finnvera ökas till övriga branscher med 4,2 miljarder euro.

Företag kommer också stödas direkt med en miljard euro. De mesta stöden kommer ges via Business Finland.

Egenföretagare kommer också stödas med 150 miljoner euro extra.

De finländska kommunerna kommer stödas med en miljard euro, liksom också idrotts- och kulturfältet genom denna kris med 60 miljoner euro och jordbruket med 40 miljoner euro.

Dessutom kommer ett stöd ges till de föräldrar som varit hemma med barn under krisen och inte kunnat jobba som följd. De kommer kompenseras för det retroaktivt.