DELA
Foto: Jonas Edsvik

4 000 personer på Åland har annat modersmål än svenska

Antalet åländska invånare födda utanför Åland ökade förra året och nu är över 11 000 personer. De invånare som talar något annat förstaspråk än svenska är uppe i 4 000 personer, vilket motsvarar 13 procent av befolkningen, enligt ÅSUB:s nya statistik.