DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>UTESTÄNGDA Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson berättar att de anställda vid ett åländskt företag under gårdagen beskrev sig vara utestängda från sin arbetsplats.

32 anställda sökte lönegaranti

32 av de anställda vid det företag som Nya Åland berättade om i gårdagens tidning har ansökt om statlig lönegaranti.

Sammanlagt handlar det om omkring 100 000 euro i uppgett obetalda löner.
I gårdagens tidning berättade Nya Åland om att en åländsk företagare misstänks för misshandel och för att inte ha betalat ut löner till de anställda på flera månader.

Företagaren har kallats till polisförhör vid fyra olika tillfällen, men har inte infunnit sig hos polisen och arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson har uppmanat de anställda, som mestadels består av utländska medborgare, att söka om statlig lönegaranti från NTM-centralen.

Vid NTM-centralen i Åbo bekräftar jurist Anna Ruohola att 32 anställda vid det aktuella företaget ansökt om lönegaranti. Det rör sig om obetalda löner för mellan 2 veckor och 4 månaders arbete till ett värde av totalt 100 000 euro.

Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson (bilden) berättar att de anställda under gårdagen beskrivit att de varit utestängda från sin arbetsplats och inte kunnat utföra något arbete.

– Deras arbetssituation är oklar men de som upplever sig ha arbete planerar att på nytt ansöka om lönegaranti, säger han.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!