DELA
Foto: Ida K Jansson

310 000 euro för tjärasfalten

Totalkostnaden för vidare borttransport av den giftiga asfalten i Jomala Ödanböle beräknas bli 310 000 euro, enligt beredningen inför infrastrukturnämndens möte i dag. Det handlar om totalt 1 088 ton asfalt som ska föras med lastbåt till riket. Mängden överstiger det som ursprungligen ingick i upphandlingen för borttransporten.

Infrastrukturnämnden i Mariehamn ska i dag ta beslut om fortsättningen av arbetet med asfalttransporten.

Tidigare har 820 ton asfaltmassa förts bort i två olika omgångar till en kostnad av 135 000 euro.

Asfalten fördes tidigare till Ödanböle efter ombyggnaden av Ålandsvägen. Senare i samband med en polisanmälan konstaterades det att massorna var tjärasfalt och att hanteringen misstänks vara grov miljöförstöring.