DELA
Foto: Stefan Öhberg

2022 blev bottenår för Ömsen

2022 blev ett av Ömsens, Ålands ömsesidiga försäkringsbolags, sämsta år.Resultatet, -14,7 miljoner, beror till stor del på nedgången för bolagets placeringsverksamhet.– Tyvärr hände två dåliga saker samma år, säger vd:n Thomas Lundberg.