DELA

16 800 felaktiga skattebeslut har postats

Skatteförvaltningen har 27 000 felaktiga brev till finländare, av vilka 16 800 är beskattningsbeslut. De berörda kommer kontaktas.

De felaktiga breven är daterade 6.8 och de har börjat komma fram till kunderna per post från och med 8.8. Felet berodde på ett tekniskt problem i det utskriftssystem som Skatteförvaltningen använder.

– Det utskriftssystem som vi använder hade överraskande blandat ihop uppgifter från olika brev. Orsaken till felet är ännu okänt, säger utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Jarkko Levasma vid Skatteförvaltningen.

– Problemet förekom uttryckligen i utskriftsfasen. Uppgifterna är rätt i beskattningssystemet och i MinSkatt.

Skatteförvaltningen skickar ett brev till alla de kunder vilka felet har berört eller vilkas uppgifter har hamnat på de felaktiga breven. Skatteförvaltningen skickar även ett nytt beslut, till exempel ett beskattningsbeslut eller ett skattekort, till de kunder som har fått ett felaktigt brev.