DELA
Foto: Emma Harald

Löfström arbetar intensivt för lösning av tullproblem