DELA
Foto: Ida K Jansson

126 000 i stöd till kulturlivet på Åland

Ålands kulturdelegation har vid sitt möte i går, den 7 maj, fördelat totalt närmare 126 tusen euro i tillfälliga specialunderstöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet.

Sammanlagt 65 ansökningar om drygt 291 00 euro tog man ställning till och den fördelningsbara summan var 150 000 euro.

Här kan du läsa hela listan!

”I fördelningen har delegationen beaktat huruvida sökande är yrkesverksam, erhåller arbetslöshetsersättning eller har beviljats andra stipendier. Delegationen har även tagit ställning till beskrivningen av användningen av det sökta understödet och projektets karaktär vid fördelningen av specialunderstöd. Arbete med konstnärliga utvecklingsprojekt, digitalt förmedlad kultur samt övrigt konstnärligt arbete har värderats särskilt.” skriver kulturdelegationen.

Personliga stipendier har beviljats upp till en summa om maximalt 5 000 euro. Föreningar och organisationer har beviljats en summa om max 10 000 euro.