DELA
Foto: Joakim Holmström
Vill ni ha vårt utlåtande får ni skriva på svenska. Det blev landskapsregeringens svar till Finlands justitieministerium, som hade skickat ett långt dokument med bara en kort sammanfattning på svenska.

107 sidor finska blev en på svenska

Justitieministeriets betänkande om uppgiftsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet är 107 sidor långt – på finska.