DELA

Vite på 4 500 euro för vattenbolag

Vattenbolaget Sundets Vatten riskerar vite på 4 500 euro eftersom bolaget inte till alla delar följer gällande miljötillstånd. ÅMHM har gett bolaget till till den sista juni för att rätta till missförhållandet.

ÅMHM har flera gånger påtalat att Sundets Vatten måste vidta åtgärder för att kontrollera hur mycket råvatten som tas ut från Borgsjön jämfört med den mängd råvatten som kommer in till vattenverket. För ett år sedan lovade vattenbolaget att ny teknik och flytt av vattenmätaren skulle åtgärdas genast men vid inspektion i november konstaterades att inget hade gjorts. (ao)