DELA

Viltvårdare vill importera vitsvanshjort

Ålands viltvårdare söker stöd av landskapet för att importera vitsvanshjort.
– Man kan anta att rådjursstammen minskar kraftigt framöver, kanske slås ut helt på sina håll av lodjuren, säger Mikael Lindholm.
Vitsvanshjorten, som är större än rådjur, klarar sig bättre mot lo och trivs i liknande livsmiljö som rådjur. Ålands viltvårdare tror därför att att vitsvanshjort skulle passa bra på Åland.
Lindholm säger att det redan finns vitsvanshjort i östra skärgården och också enstaka exemplar på fasta Åland. Tidigare var den officiella inställningen att man inte ville ha den till Åland, det var tillåtet att skjuta den året runt. Numera har det införts jakttid, som är densamma som för älg.
Vitsvanshjorten är vanlig i södra Finland. Och det har enligt Mikael Lindholm visat sig att vitsvanshjort och rådjur går rätt bra ihop i samma marker. Det blir enligt honom en fungerande balans.
– Man började plantera in rådjur i Nyland i början av 90-talet och kunde jaga rådjur efter 7-8 år, men nu finns det väldigt få kvar. Lodjuren har tagit dem, berättar han. (ht)