DELA

Vill skjuta fram nya tullregler

Landskapsregeringen vill att Finland skjuter fram förverkligandet av den nya tullcodexen som enligt tidigare planer ska förverkligas från och med november.

Enligt landskapsregeringen är det ännu inte klart hur importförtullningen ska förändras. Därmed är det också oklart hur det åländska näringslivet påverkas. Därför vill landskapsregeringen att det nya systemet skjuts fram.

Samtidigt tillsätter man en arbetsgrupp, med representanter från landskapet, åländska posten, näringslivet, Finansministeriet och Tullen som ska titta på hur man kan minska de negativa verkningarna av förändringarna.

I huvudsak handlar förändringen om att intullningen av varor ska bli elektronisk för att uppfylla EU:s tullregelverk. (eh)