DELA

Vill inte sälja rektorsbostad

– Ålands Folkhögskola, inkluderande rektorsbostaden, utgör en kulturhistoriks enhet. Sett ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv har platsen ett unikt värde. Att utan dialog med varken skolans direktion, kulturbyrån eller Finströms kommun föreslå en försäljning av rektorsbostaden kan vi inte omfatta.

Det skriver finans- och näringsutskottets medlemmar Veronica Thörnroos (C), Lars Häggblom (Ob) och Stephan Toivonen (ÅLD) i en reservation till utskottets utlåtande över tilläggsbudgeten och kräver att landskapets fastighetsverk inte ska få den fullmakt av avyttra bostaden inklusive en tomt på 6 000 kvadratmeter som regeringen ber om.

I övrigt anser utskottet att tilläggsbudgeten kan antas. (tt-s)