DELA

Vill ha bort kryphål på Järsö och Nåtö

– Delgeneralplanen för Järsö-Nåtö behöver förverkligas för att såväl markägare och kommunen skall veta vad som gäller. I dag finns för många åsikter och kryphål, skriver Lemlandsliberalerna i ett pressmeddelande.
Frågan om planen kom upp då ett 20-tal liberaler i Lemland möttes för att diskutera den kommunala politiken.
Lemlandsliberalerna vill bland annat arbeta för en utbyggnad av något av de befintliga daghemmen i kommunen eller bygga ett nytt daghem för att kunna lösa barndagvården för barn under tre år.
Dessutom vill liberalerna att man bygger en ny gymnastiksal i skolan i Söderby och att den nuvarande byggs om så att man får de klassrum som behövs då man i höst övergår till ett åldersintegrerat system. (tt-s)