DELA

Vill fräscha upp vid hamnterminalen

– Se till att området utanför hamnterminalen fräschas upp och att trafiken till och från området fungerar.

Det skriver Obundas Anders Holmberg i en motion till stadsfullmäktige.

– Området utanför terminalen behöver få fler utesittplatser, bättre sopkorgar, tydligare vägmarkeringar och informationsskyltar. Området borde även förses med information hur gångtrafikanter enklast tar sig till stadens centrum, anser han.

Holmberg tycker också att trafiksituationen bör ses över.

– Kanske två trafikfiler från hamnområdet kunde vara en lösning. (ms)