DELA

Veritas godkände Alandia-fusion

Veritas ägare godkände på den extraordinarie bolagsstämman i måndags bolagets fusion med åländska Pensions-Alandia, sägs i ett pressmeddelande.

Tack vare fusionen räknar bolaget med att spara cirka en miljon eurom främst i administrationskostnader, varje år. Det i sin tur höjer kundåterbäringarna.

Fusionen har nu godkänts av samtliga Veritas förtroendeorgan. För Pensions-Alandias del fås slutligt beslut 12 september då bolagets andra extraordinarie bolagsstämma sammanträder.

Enligt fusionsplanen blir Pensions-Alandias kunder den 1 januari 2019 kunder hos Veritas. Försäkringarna och pensionerna fortsätter som förut. Fusionen kräver inga åtgärder av varken Pensions-Alandias eller Veritas kunder. (ms)