DELA

Vårdö köper ny räddningbåt

Vårdö kommunstyrelse föreslår för fullmäktige att kommunen köper en ny båt och tillhörande trailer för 30 000 euro. Räddningsnämnden äskade om inköpet inför budgetbehandlingen för 2020, men äskandet behandlades aldrig. Nu ska köpet tilläggsbudgeteras.

Styrelsen vill att den gamla båten, med utrustning, ska säljas när den nya köps. (eh)