DELA

Vårdö belönar storminsatser

Kommunstyrelsen i Vårdö har beslutat att dela ut belöning till aktörer som gjorde extraordinära arbetsinsatser under stormen Alfrida.

Vårdö FBK och den del av Strömsgårdens personal som jobbade under stormen och dess sviter bjuds på en tackmiddag. Vårdö FBK tilldelas dessutom 1 000 euro i extra anslag som får användas till exempel till ett socialt evenemang. Dessa kostnader fördelas via kommunstyrelsens dispositionsmedel.

Två privatpersoner tilldelas också 500 euro var för sina arbetsinsatser som äldreomsorgsledare och fastighetsskötare. (ff)