DELA

Vad görs åt handelshindren?

Hur fortskrider arbetet inom landskapsregeringen för att eliminera de problem som skattegränsen medför? Det undrar Ålands köpmannaförening i ett brev till landskapet.
Köpmannaföreningen lät för ett år sedan göra en privatfinansierad utredning ”Förenklad handel mellan Åland och Sverige” som presenterar konkreta förslag till hur man skulle få bukt med, de för köpmännen besvärliga, handelshindren.
Utredningen presenterades senare på våren vid ett seminarium där köpmannaföreningen hade bjudit in landskapsregeringens tjänstemän och politiker.
På det seminariet kunde man konstatera att det fanns gemensamma viljor och strävanden och nu vill alltså köpmannaföreningen veta hur frågan har förts vidare inom landskapsregeringen.
– Från ÅKF:s sida undrar vi nu huruvida landskapsregeringen tagit till sig utredningen och agerat i enlighet med hur det uttrycktes vid seminariet, skriver köpmannaföreningens ombudsman Erik Brunström till landskapsregeringen. (tt-s)